Reklamační řád

Poněvadž se jedná o obchod s použitým zbožím, nevztahují se reklamace na běžná opotřebení kupovaného předmětu, která se logicky předpokládají a neuvádějí se v popisu zboží. Objeví-li však kupující po zakoupení předmětu (knihy, grafiky, pohledu aj.) závažný nedostatek (poškození, chybějící strany apod.), který není v popisu zmíněn, má kupující právo do jednoho měsíce na vrácení celého obnosu, který na koupi vynaložil.